Pracownia BBGK

Muzeum Książąt Lubomirskich

Muzeum Książąt Lubomirskich

Muzeum zaprojektowane zostało jako BUDYNEK MONOLIT – obiekt przeznaczony do przechowywania unikalnej kolekcji, zapisu minionych czasów na wieki. Łączy on w sobie dwie sprzeczności: chęć jak najlepszej ochrony cennych zbiorów oraz pragnienie udostępniania ich szerokiej publiczności, ich badania i eksploracji. Budynek muzeum jest łącznikiem pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością. Stanowi on kapsułę czasu, kryjącą w sobie wielowątkową kolekcję, opowiadającą o naszej historii – kolekcję, której eksponowanie i poznawanie rozłożone jest na wiele lat. Sprzyja temu wyizolowanie zbiorów i odbiorców od świata zewnętrznego oraz otoczenie ich w prostą, ponadczasową formą. Niezwykle istotnym jest, by muzeum stanowiło miejsce zapadające w pamięć, stało się integralną częścią tkanki i tożsamości wrocławskiego Starego Miasta.

konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu | klient: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu | lokalizacja: Wrocław | rok: 2018 | powierzchnia użytkowa: 9.744 m2

wyróżnienie w dwuetapowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | współpraca autorska: Martyna Dryś, Zuzanna Jarzyńska, Pamela Krzyszczak, Beata Momot, Urszula Prokop,  Jakub Szymański, Jacek Wochowski, Mariusz Wronowski, Milena Trzcińska

Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich
Muzeum Książąt Lubomirskich