Pracownia BBGK

Lubomirski Princes Museum

Lubomirski Princes Museum

Lubomirski Princes Museum | client: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu | location: Wrocław | year: 2018 | usable area: 9.744 m2

honorable mention in two-stage architecture and urban competition for conceptual design of Lubomirski Princes Museum in Wrocław 

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | in collaboration with: Martyna Dryś, Zuzanna Jarzyńska, Pamela Krzyszczak, Beata Momot, Urszula Prokop,  Jakub Szymański, Jacek Wochowski, Mariusz Wronowski, Milena Trzcińska

Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum
Lubomirski Princes Museum