Pracownia BBGK

Mariusz Wronowski - dyrektor kreatywny

Architekt i urbanista, doświadczenie zdobywał w pracowni  Konior Studio. Współpracę z BBGK Architekci rozpoczął w 2014r. Współautor m.in.: Mennica Residence przy ul. Grzybowskiej, Masterplanu na terenach Targówka Przemysłowego, Masterplanu Young City na terenach Stoczni w Gdańsku.

Marta Wereszczyńska - dyrektor zarządzająca

Ekonomistka, manager najwyższego szczebla - posiada 12-letnie doświadczenie jako Dyrektor Zarządzająca i Prezes Zarządu.

Jakub Heciak - partner

Architekt IARP, urbanista i nauczyciel akademicki. W pracowni BBGK Architekci od 2019 roku, współautor dwóch projektów procedowanych w trybie specustawy mieszkaniowej. Jakub równolegle do pracy zawodowej prowadzi działalność naukową (grant NCBiR) i dydaktyczną, a głównym obszarem jego zainteresowań jest urbanistyka i mieszkalnictwo społeczne. W 2015 roku na WA PK obronił pracę doktorską dotyczącą jakości środowiska mieszkaniowego w zabudowie społecznej, a następnie odbył staż podoktorski w ETH Zurich.

Bartosz Świniarski - dyrektor projektów

Architekt IARP, urbanista i nauczyciel akademicki. Z BBGK Architekci związany jest od 2019 roku. W tym czasie był współautorem większości masterplanów i projektów koncepcyjnych w pracowni. W trakcie 17 lat praktyki zawodowej doświadczenie zdobywał najpierw w ARE Architekci, gdzie między innymi był współautorem zwycięskiej koncepcji Terminalu lotniczego w Lublinie Świdniku, a później w Kuryłowicz&Associates, gdzie odpowiadał za projekt Polskiej stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego oraz wiele innych projektów o zróżnicowanej skali i funkcji. W 2013 i 2014 odbył staże projektowe w Tredje Natur w Kopenhadze, gdzie zajmował się masterplaningiem w kontekście adaptacji klimatycznej oraz w 10 Design w Edynburgu i Hongkongu, gdzie rozwijał znajomość metod i technik projektowych umożliwiających zmniejszanie wpływu wielkoskalowych zespołów urbanistycznych i budynków na środowisko. Od 2017 roku prowadzi zajęcia z projektowania na pierwszym roku studiów anglojęzycznych WAPW, a od 2022 w ramach studiów doktoranckich pracuje nad pracą doktorską w obszarze wtórnego wykorzystania zasobów budowlanych - projektowania budynków adaptowalnych oraz adaptacją budynków do innych funkcji.