Pracownia BBGK

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus

Projekt stawia sobie za zadanie zbalansowanie prospołecznego charakteru osiedla z zapewnieniem indywidualności i prywatności poszczególnym mieszkańcom. Typologia spiętrzonej zabudowy szeregowej pozwala ograniczyć przestrzenie komunikacji ogólnej praktycznie do zera, w zamian dając mieszkańcom półprywatne przestrzenie na świeżym powietrzu.
Zastosowana typologia dostosowuje się do bardzo zróżnicowanych działek. 2 rodzaje modułów konstrukcyjnych zapewniają elastyczność modelu urbanistycznego. Co więcej, zaproponowany układ wyraźnie wydziela wnętrze i zewnętrze zespołu, co sprawia, że wzdłuż ulicy formuje się pierzeja, a wnętrze kwartału staje się przestrzenią społeczną dla mieszkańców osiedla.

Konkurs na zabudowę modelową dla programu Mieszkanie Plus | powierzchnia działki: 66.750 m2

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | współpraca autorska: Milena Trzcińska, Linda de Geus, Zuzanna Sprogis

Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus