Pracownia BBGK

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus model residental building | plot area: 66.750 m2

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | in collaboration with: Milena TrzciƄska, Linda de Geus, Zuzanna Sprogis

Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus
Mieszkanie Plus