Pracownia BBGK

Stocznia Cesarska Gdańsk

Stocznia Cesarska Gdańsk

Stocznia Cesarska ma wielowarstwowe dziedzictwo, które stanowi integralną część ekonomicznej i politycznej historii Gdańska i Polski. Jednocześnie tereny objęte projektem to obszar mający wielki potencjał do stworzenia różnorodnej, miejskiej dzielnicy - miejsca do życia, pracy i rekreacji. Master plan integruje dziedzictwo z możliwością przyszłego rozwoju.
Młode miasto będzie obszarem wielofunkcyjnym z zabudową mieszkaniową, biurową, komercyjną, hotelem, uzupełnionym o program społeczno-kulturalny. Masterplan wpisuję się w strukturę nadaną przez istniejące hale. Główny kręgosłup założenia idzie wzdłuż ulicy Narzędziowców, od niego prostopadle układa się struktura pasaży prowadzących do nadbrzeżnej promenady. Trzy główne miejsca spotkań to doki, plac przed zabytkowym budynkiem Dyrekcji i marina.

Masterplan Stocznia Cesarska Gdańsk | klient: Re-Vive i Alides | lokalizacja: Gdańsk | rok: 2018 | powierzchnia działki: 15,6 ha

Hennig Larsen + A2P2 Architecture + BBGK Architekci | Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | współpraca autorska: Mariusz Wronowski, Martyna Dryś

Stocznia Cesarska Gdańsk
Stocznia Cesarska Gdańsk
Stocznia Cesarska Gdańsk
Stocznia Cesarska Gdańsk
Stocznia Cesarska Gdańsk