Pracownia BBGK

Mennica Residence

Mennica Residence

Wola przeżywa wielką urbanistyczną przemianę. Zadaniem projektu było stworzenie budynku w odniesieniu do kontekstu, który albo zaraz zniknie, albo w dużej mierze jeszcze nie powstał. Mennica to  też projekt z którym od początku związane były ogromne wyzwania, takie jak ekstremalnie wysoka intensywność planu.
Zakończony I etap inwestycji Mennica Residence jest częścią większego założenia urbanistycznego. Spajającą osią trzech kwartałów zabudowy jest otwarty pasaż łączący opisywaną inwestycję, budynek biurowo-hotelowy Mennica Legacy Tower oraz dawną Fabrykę Norblina. Ten ciąg pieszy będzie atrakcyjną przestrzenią publiczną zarówno dla mieszkańców MR jak i innych użytkowników tej części miasta.

Mennica Residence etap I | klient: Mennica Polska S.A. | lokalizacja: Warszawa | rok: 2015- | powierzchnia użytkowa mieszkań: 10.500 m2

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | współpraca autorska: Tomasz Skalski, Jacek Wochowski, Mariusz Wronowski, Michał Ożóg, Karol Wiśniewski, Michał Sztolcman, Jakub Szymański, Michał Dezór, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wilczyńska, Zofia Laskowska, Urszula Prokop, Paweł Gobrys, Hubert Grebiennik

Mennica Residence
Mennica Residence
Mennica Residence
Mennica Residence
Mennica Residence
Mennica Residence
Mennica Residence
Mennica Residence
Mennica Residence