Pracownia BBGK

Zdrojowa

Zdrojowa

Południowa pierzeja budynku, przebiegająca równolegle do południowej granicy terenu, została otwarta na zadrzewiony teren na działce sąsiedniej. Jej długość została przełamana zielonym atrium wcinającym się w parterową bryłę budynku, z którego można się dostać bezpośrednio do strefy basenowej i wellness, oraz skrzydła apartamentowego. Przebiegająca wzdłuż wschodniej granicy działki droga gminna, pełniąca rolę drogi przeciwpożarowej, wpłynęła na umieszczenie w tym fragmencie działki, ogólnodostępnej strefy wejściowej z wejściem głównym do budynku, podjazdem dla samochodów osobowych w formie przejazdu wzdłuż frontowej pierzei budynku. Forma hotelu została ukształtowana na rzucie litery ‘S’ w formie skokowo obniżających się wierz w których mieszczą się pokoje hotelowe, począwszy od najwyższej, zlokalizowanej od wschodu, na najniższej, zachodniej kończąc, ustawionych na parterowej podstawie. W parterze obszerne lobby wejściowe powiązane z kawiarnią i barem, usytuowano w parterze najwyższej części budynku, od strony podjazdu i drogi gminnej. Od strony południowej otwarto szerokim przeszkleniem strefę basenową na okoliczną zieleń. W północnej strefie parteru zlokalizowano obszerną salę restauracyjną, otwartą na zieleń w północnej części działki oraz strefę wellness. Zachodnie skrzydło budynku, mieszczące na wszystkich kondygnacjach apartamenty wydzielone konstrukcyjnie, umożliwiając tym samym etapowanie inwestycji. Między nim a parterową bryłą, mieszczącą część hali basenowej, „wsunięto” zielone atrium, z którego można wejść bezpośrednio do lobby strefy rekreacyjnej oraz skrzydła apartamentowego.

Hotel w Kołobrzegu | inwestor: Zdrojowa Invest | lokalizacja: Kołobrzeg | rok: 2017 | powierzchnia użytkowa: 25.090 m| powierzchnia działki: 8.100 m2

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | współpraca autorska: Marek Wojda, Dominik Górecki

Zdrojowa
Zdrojowa
Zdrojowa
Zdrojowa
Zdrojowa