Pracownia BBGK

Targówek Przemysłowy

Targówek Przemysłowy

W najbliższych latach należy spodziewać się dynamicznych zmian na poprzemysłowych obszarach Targówka. Przekształcenia zaczęły się już na sąsiedniej Starej Pradze – powstają zespoły nowej zabudowy jak Koneser, Soho Factory czy Bohema. Będą one kreować nowe lokalne centra dzielnicy. Teren dawnych Zakładów Tłuszczowych powinien zyskać charakter takiego właśnie lokalnego centrum.

Aby nowy zespół zabudowy przy Radzymińskiej mógł w przyszłości pełnić tę funkcję szczególnie istotne jest jego dobre powiązanie z otoczeniem. W koncepcji konkursowej przyjęto 4 główne zasady kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej obszaru zapewniające powiązania z miastem: zszycie ze sobą dwóch niepowiązanych dzisiaj struktur - Targówka Mieszkaniowego i Targówka Przemysłowego, ukierunkowanie układu przestrzennego i funkcjonalnego na powiązanie z „sercem” Mieszkaniowego Targówka – tj. parkiem Wiecha i Teatrem Rampa, zorientowanie krajobrazowego i widokowego układu projektowanego założenia na doskonale widoczne wieżowce w centrum Warszawy oraz dzwonnicę bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej oraz powiązanie z obszarem sąsiedniego Michałowa i Centrum Pragi.

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie | lokalizacja: Warszawa | obszar opracowania: 33 ha | powierzchnia zabudowy: 103.000 m2

I nagroda

BBGK Architekci + DAWOS (Krzysztof Domaradzki, Marek Sawicki, Katarzyna Bazylewicz-Maj, Bartłomiej Gajewski, Piotr Jeleń, Ewelina Maciak, Dorota Sawicka, Piotr Sawicki) | Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | współpraca: Mariusz Wronowski, Zofia Laskowska, Karol Wiśniewski

 

Targówek Przemysłowy
Targówek Przemysłowy
Targówek Przemysłowy
Targówek Przemysłowy