Pracownia BBGK

Grochowska

Grochowska

Osiedle mieszkalne przy ul. Grochowskiej | lokalizacja: Warszawa | rok: 2016- | powierzchnia użytkowa: 32.500m2
Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | współpraca autorska: Tomasz Skalski, Mariusz Wronowski, Paweł Cichocki, Jacek Kamiński, Maciej Dziewulski

Grochowska
Grochowska
Grochowska