Pracownia BBGK

Mariusz Wronowski, dyrektor kreatywny

Architekt i urbanista, doświadczenie zdobywał w pracowni  Konior Studio. Współpracę z BBGK Architekci rozpoczął w 2014r. Współautor m.in.: Mennica Residence przy ul. Grzybowskiej, Masterplanu na terenach Targówka Przemysłowego, Masterplanu Young City na terenach Stoczni w Gdańsku.

Marta Wereszczyńska, dyrektor zarządzająca

Ekonomistka, manager najwyższego szczebla - posiada 12-letnie doświadczenie jako Dyrektor Zarządzająca i Prezes Zarządu.

Jakub Heciak - dyrektor ds. realizacji kontraktów

Architekt IARP, urbanista i nauczyciel akademicki. W pracowni BBGK Architekci od 2019 roku, współautor dwóch projektów procedowanych w trybie specustawy mieszkaniowej. Jakub równolegle do pracy zawodowej prowadzi działalność naukową (grant NCBiR) i dydaktyczną, a głównym obszarem jego zainteresowań jest urbanistyka i mieszkalnictwo społeczne. W 2015 roku na WA PK obronił pracę doktorską dotyczącą jakości środowiska mieszkaniowego w zabudowie społecznej, a następnie odbył staż podoktorski w ETH Zurich.