Pracownia BBGK

Rozbrat

Rozbrat

Rozbrat residental building | location: Warsaw | usable area: 7.540 m2

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | in collaboration with: Mariusz Wronowski, Milena TrzciƄska

Rozbrat
Rozbrat
Rozbrat
Rozbrat
Rozbrat
Rozbrat
Rozbrat