Pracownia BBGK

Music School in Poznan

Music School in Poznan

Music School in Poznań | client: Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu | location: Poznań | usable area: 5.600 m2

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki + Dembiński Banaszewski with their team | in collaboration with: Mariusz Wronowski, Zofia Laskowska, Paweł Wołejsza, Michał Sztolcman

Music School in Poznan
Music School in Poznan
Music School in Poznan
Music School in Poznan
Music School in Poznan
Music School in Poznan
Music School in Poznan
Music School in Poznan