Pracownia BBGK

Hotel Morawskiego

Hotel Morawskiego

Hotel Morawskiego | client: Zdrojowa Invest | location: Kołobrzeg | net area: 8.225 m2 | plot area: 6.789 m2

Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki | in collaboration with: Marek Wojda, Jacek Wochowski, Dominik Górecki

Hotel Morawskiego
Hotel Morawskiego
Hotel Morawskiego
Hotel Morawskiego
Hotel Morawskiego
Hotel Morawskiego
Hotel Morawskiego
Hotel Morawskiego
Hotel Morawskiego