ulica Grzybowska

Mennica Residence

Zespół
Jan Belina – Brzozowski
Konrad Grabowiecki
Wojciech Kotecki

Tomasz Skalski
Michał Ożóg
Karol Wiśniewski
Mariusz Wronowski
Michał Dezór
Jakub Szymański
Marek Sobol
Michał Sztolcman
Tomasz Plucińśki
Małgorzata Wilczyńska
Emilia Sobańska
Zosia Laskowska – koncepcja WPK