Pracownia BBGK

Tomasz Skalski, partner

Architekt, doświadczenie zdobywał w dublińskich pracowniach i PRC Architekci. Od 2015r. związany z pracownią BBGK Architekci. Architekt prowadzący projektów Mennica Residence przy ul. Grzybowskiej oraz Nowa Grochowska w Warszawie.

Emilia Sobańska, starsza architektka

Architektka i urbanistka, doświadczenie zdobyła m. in. w pracowni Glenn Howells Architects. Od 2012 roku związana z BBGK Architekci. Współautorka m.in.: Muzeum Katyńskiego, Sprzecznej 4, Ratusza w Konstancinie-Jeziornej, Pawilonu Emilia.

Jacek Wochowski, starszy architekt

Architekt, doświadczenie zdobywał w biurze Fiszer Atelier 41. Od 2016r. związany z pracownią BBGK Architekci, gdzie m.in. kieruje pracą nadzoru autorskiego przy budowie kompleksu budynków mieszkalnych Mennica Residence w Warszawie.

Mariusz Wronowski, starszy architekt

Architekt i urbanista, doświadczenie zdobywał w pracowni  Konior Studio. Współpracę z BBGK Architekci rozpoczął w 2014r. Współautor m.in.: Mennica Residence przy ul. Grzybowskiej, Masterplanu na terenach Targówka Przemysłowego, Masterplanu Young City na terenach Stoczni w Gdańsku.

Anna Korszeń, dyrektor operacyjna

Ekonomistka, ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w pracowniach architektonicznych przy przygotowywaniu i procedowaniu umów oraz planowaniu budżetu.