Muzeum Katyńskie

Muzeum Katyńskie
Muzeum Katyńskie obejmuje południową część Cytadeli Warszawskiej z trzema zabytkowymi budynkami. Całość założenia ma charakter parku z centralnie umieszczonym symbolicznym Lasem Katyńskim. Wejście znajduje się w Bramie Nowomiejskiej, na przedłużeniu Traktu Staromiejskiego, u wylotu ul. Zakroczymskiej. Ekspozycja muzealna została zaprojektowana na dwóch poziomach Kaponiery – zabytkowej budowli artyleryjskiej. Trzeci budynek – arkadowa budowla działobitni w pięciu dużych, przeszkolonych arkadach mieści tablice z nazwiskami pomordowanych oficerów.

nagrody
nagroda SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w 2015 r.
finalista nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe

stan
ukończono wrzesień 2015

projekt architektoniczny
BBGK Architekci

główni autorzy Muzeum Katyńskiego
Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Jerzy Kalina, Krzysztof Lang
z zespołami

_

Katyn Museum
Katyń Museum is located in the southern part of the Warsaw Citadel and includes three historical buildings. The whole complex was designed as a park, with a symbolic Katyń Forest in the centre. The entrance is located at Brama Nowomiejska, on the continuation of Trakt Staromiejski, at the exit of Zakroczymska street. The main exposition is arranged on two levels of the Caponier – a historic fortification structure. The third building – the arcaded cannon stand with glazed arcades displays plaques with the names of the murdered officers.

stage
completed in September 2015

architectural design
BBGK Architekci (Brzozowski Grabowiecki Architekci), architects Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki

main authors of the Museum
Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Jerzy Kalina, Krzysztof Lang – along with their teams