Pawilon Emilia

Przeniesienia Pawilonu Emilia
Projekt przeniesienia modernistycznego Pawilonu Emilia do Parku świętokrzyskiego. Pawilon Emilia wyniesiony na piedestał w nowym miejscu jest symbolem upamiętniającym wybitną erę modernizmu w Warszawie. Staje sie pomnikiem myśli intelektualnej ubiegłej epoki, leżącym na osi Pałacu Kultury i Nauki. Jego umiejscowienie w Parku Świętokrzyskim pozwala na wykorzystanie nieodkrytego otencjału parku, który nareszcie stanie się aktywną częścią miasta – przestrzenią spotkań i wydarzeń kulturalnych połączoną z placem miejskim.

stan
projekt ideowy

zespół BBGK Architekci
Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki, Malwina Borowiec, Franciszek Morka

_

Relocation of Emilia furniture shop
The project’s goal is to relocate the modernist Emilia furniture shop to Świętokrzyski Park. The shop memorialises the prominent era of modernism in Warsaw. It becomes a monument of the intellectual trend of the bygone era, located on the axis of the Palace of Culture and Science. The location allows to exploit the untapped potential of the Świętokrzyski Park, which will finally become an active part of the city – a space for meetings and cultural events, performing the function of a town square.

stage
conceptual design

BBGK Architekci
Jan Belina Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki, Malwina Borowiec, Franciszek Morka